Gerekli Belgeler:

  1. Yerel Makamlardan alınacak medeni hal belgesi
  2. Müracaat sahibine ait Pasaport ve varsa KKTC Kimlik Kartı
  3. Müracaat sahibi ile iki şahidin, pasaportları ile birlikte, Konsolosluğumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir
  4. Müracaat sahibi boşanmış ise Boşanma Belgesi
  5. Doğum Belgesi (Anne ve Baba ismini içeren)

Harç 

Önemli Not:

  • Temsilciliğimizden alınan Bekarlık Belgesi verildiği tarihten itibaren 3 ay geçerlidir.

Temsilciliğimize ulaşım zorlukları bulunanlar, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Bekarlık Belgesi temin edebilirler:

Posta yolu ile: Öncelikle, Konsolosluğumuzdan temin edilecek olan Bekarlık Belgesi Müracaat Formu doldurulur. Anılan müracaat formu ile yukarıda belirtilen tüm evrakların suretleri Kuveyt Sınırları içerisinde faaliyet gösteren herhangi bir Noter veya Avukat veya ilgili makam tarafından tasdik edilir ve işlem için Temsilciliğimiz adresine gönderilir. (Bu yöntemle yapılacak müracaatlarda ödeme sadece havale yoluyla yapılabilmektedir.)

Adına/Namına: Müracaat sahibi, adına tüm ilgili işlemleri yapması amacıyla bir yakınını vekili olarak tayin edebilir. Bu durumda, sadece Noter veya Avukat tarafından tasdik edilmiş Yeminli Beyanname  geçerlidir. Anılan beyannamede vekil olarak tayin edilenin, Bekarlık Belgesi talebinde bulunan müracaat sahibi adına işlem yapması hususunda yetkili kılındığı açıkça belirtilmelidir. Vekil olarak tayin edilen, yukarıda belirtilen tüm belgelerle birlikte kendi pasaportunu da getirmelidir.